Názory; Otázky a odpovědi

Vážený pane generále Randáku, v souvislosti s Vaší kandidaturou si dovoluji se na Vás obrátit s několika dotazy. (MČ, 1.10.2012)
Dobrý den pane Č., než začnu odpovídat na Vaše otázky, tak mě prosím dovolte, abych se Vám omluvil, že jsem Váš mail nechal tak dlouho bez reakce z mé strany. Vím, že to zní jako fráze, ale věc se má skutečně tak, že jakýmsi organizačním nedopatřením (z velké části z mé viny), jsem měl možnost se s Vašimi otázkami seznámit teprve včera. Tudíž ještě jednou se omlouvám.

Hrál jste nebo hrajete sudoku? :)
Sudoku jsem svého času hrál velmi rád, dokonce jsem měl z trafiky
publikaci, kde jich bylo cca 500, hezky seřazených podle obtížnosti. Neklame-li mě paměť, zvládl jsem je všechny. V současnosti na to nemám téměř žádný čas, leda někdy v novinách při snídani. Takže nyní velmi sporadicky.

Pokud by Vám na účet pro prezidentskou kampaň přišlo 6 milionů od podnikatele Tomáše Chrenka, přijal byste je?
Od Chrenka ani halíř, byť ty, jak známo, už ani neexistují.
Z Vašich soukromých aktivit po roce 2007, jak je znám z veřejných zdrojů, mám dojem, že si uvědomujete, jak některé ekonomické skupiny (de)formují politiku. Věnoval jste se dokazování jednání veřejných činitelů nebo managerů státních firem v jednotlivých kauzách. Je jistě správné a nezbytné požadovat odpovědnost od lidí ve veřejných funkcích. Přesto se domnívám, že program kandidáta na prezidenta ČR nemůže být definován pouze negativně: čemu zabráníte, co nedovolíte, koho nejmenujete. Přestože je korupce velikým problémem naší země, kandidáti s čistě protikorupčním programem jsou často populisté, nebo pragmatičtí vůdci se skrytou touhou nahradit uplácené politiky, nikoli zamezit korupci (VV se podle mě přibližují obou charakteristikám). Jak byste svůj program pozitivně definoval?
Nepovažuji se za populistu už jen proto, že na rozdíl od nich se proti korupci snažím bojovat nejen verbálně, ale i fakticky. A výsledky, i když ne takové, jaké bych si představoval, se přeci jen dostavují. Souhlasím s Vámi, že program nelze stavět pouze negativně. Takže, co byste říkal takovéto formulaci: "Díky netransparentním veřejným zakázkám přichází ČR, podle minimálního odhadu, o 100-120 miliard Kč ročně. Po svém zvolení se přičiním všemi možnými pravomocemi, které ústava prezidentovi dává, aby se celý proces veřejných zakázek vrátil do zákonných mantinelů. Tím bude zmíněnou částku možno připočíst ke kapitole "příjmy státního rozpočtu", který se tak stane vyrovnaným".
Jak si Českou republiku představujete za 10 let? Jakými konkrétními činy byste k tomu jako prezident přispěl?
Asi Vás zklamu svým nedostatkem fantazie, ale desetiletý horizont považuji za skutečně dlouhodobý a tudíž velmi obtížné predikovatelný. Navíc z Vaší otázky není jasné, zda se mne ptáte na to, jak republika bude vypadat nebo jak bych si přál, aby vypadala. Takže pouze velmi obecně. Z dlouhodobého hlediska za nejdůležitější pro náš stát považuji to, abychom se dokázali uvnitř země shodnout na jednotné názorové platformě, jednoznačně definující postoj republiky k EU, NATO apod. Teprve až si uděláme jasno v těchto věcech doma, můžeme vznášet požadavky, resp. kritizovat směrem ven. Roli prezidenta v tomto procesu vidím jako zcela zásadní.
Představme si, že bude konkrétnímu činiteli v rámci určité kauzy dokázáno nečestné jednání a bude nucen odejít. Pokud se bude prezident podílet na výběru nebo jmenování nástupce, podle čeho byste hodnotil nové kandidáty? Neobáváte se, že Vaše informační zdroje jsou/budou příliš specifické, a málo sensitivní -tedy nebudete schopen rozpoznat kandidáta, který je (de)formován jiným/novým ekonomickým uskupením- a tak se budete podílet na výměně osob a skupin, nikoli omezení protizákonného jednání?
Nezapomínejte, že mezi významné pravomoci prezidenta patří možnost úkolovat zpravodajské služby a také od nich vyžadovat výsledky jejich práce. Ne, že by to bylo samospasitelné, ale pro člověka, který ví, jak se má ptát a také se patřičně dovede orientovat v odpovědích, je to velice silný nástroj. Zbytek relevantních informací lze zpravidla snadno získat jinými cestami. Bez zbytečného sebevědomí mohu prohlásit, že v této oblasti je možnost mého omylu poměrně minimální.
Politika je často o kompromisech. Prezident jmenuje některé činitele na návrh někoho jiného. Jak byste se stavěl ke jmenování někoho, o jehož vhodnosti pro danou funkci pochybujete? Jak, když o navrhovaném člověku nemáte žádné informace?
Myslím, že odpověď na tuto otázku lze částečně nalézt ve výše řečeném. Pakliže otázka stojí také tak, zda bych jmenoval do té které funkce člověka o jehož způsobilosti mám z jakýchkoliv důvodů pochyby, pak je odpověď ne.
Někteří občané pozorují, že hlavní činností našich prezidentů je filosofování. Co považujete za hlavní smysl, cíl lidského života?
Musím přiznat, že se nepovažuji za žádného filosofa a proto si netroufám pouštět se do úvah o smyslu života. Pro každého je ostatně zjevně jiný. Mně osobně se velmi líbí citát Marka Twaina, který kdysi prý řekl: "Žijme tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřebního ústavu".
Prezident často zastupuje ČR v zahraničí. Jak hodnotíte vývoj v Egyptě?
Vývoj v Egyptě je vcelku charakteristický právě pro tuto zemi a podle mého názoru k němu muselo dříve či později dojít. Je třeba vnímat, že Muslimské bratrstvo není v současnosti extremistická organizace typu Talibánu a Hamásu, ani organizace teroristická, jako např. Laškar-e-Tajiba, GIA, resp. GSPC. Je to nyní legitimní politická síla a bude se muset podle toho také chovat jak na domácím, tak i na mezinárodním poli.
Jaký je Váš názor na účast českých vojáků v Afgánistánu?
Ptáte-li se, zda jsem pro účast nebo proti ní, pak je to irelevantní. Tyto aspekty a konsekvence měly být řešeny při našem vstupu do NATO. Otázkou není, zda máme být  přítomni v Afganistánu. K tomu jsme se zavázali. Pokud s tím někdo nesouhlasí, je třeba řešit možnost našeho vystoupení z NATO se všemi jeho důsledky. Co jsme podepsali, musíme dodržet. Zde žádný politický populismus nemá místo.
Jak se tváříte na hnutí Occupy wall street? Co si myslíte o problémech, na které poukazují?
- Možná Vás překvapím, ale s mnohými požadavky, které toto hnutí vznáší, souhlasím. Ostatně i u nás jsme svědky takového propojení politiky s byznysem, které reálně ohrožuje ekonomickou budoucnost ČR.
Lituji, že se mi nepodařilo být stručnější. Velice si Vážím Vašeho času při odpovídání a přeji Vám úspěšnou kandidaturu. Předpokládám, že Vaše případné odpovědi budu moci dále sdílet. Pokud s tímto nesouhlasíte, upozorněte mě, prosím.
S úctou M.Č.

I já lituji, že se mi nepodařilo být stručnější. S mými odpověďmi naložte podle vlastního uvážení.
S úctou Váš Karel Randák

Vážený pane K.Randáku, dlouhodobě cítím sympatie k vaší osobě a vašemu veřejnému angažmá. Bohužel jsem se dočetl, že prý působíte coby americký agent a že jste nadmíru orientovaný na Izrael. Je to skutečně pravda, co se píše na serveru prvnzpravy.cz? Odkaz najdete níže.  www.prvnizpravy.cz/sid=0ka96umcefhnv7is45rksnbb32/sloupky/pristi-prezident-bude-sionista/  Předem děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním hezkého dne (30.9.2012, V.T.)

Dobrý večer pane T., v prvé řadě Vám děkuji za přízeň a v řadě druhé i za mail, který jste mi poslal a na který bych velmi rád reagoval. Nejprve snad pár slov o autorovi Vámi zmiňovaného článku. Adam B. Bartoš (to B. tam přibylo teprve v posledních letech a nikdo, včetně jeho bývalých kolegů, neví, co znamená), je redaktor, vyznačující se mimořádnou neobjektivitou. Ta byla také příčinou ukončení jeho působení ve všech jeho předchozích zaměstnáních. Z tohoto pohledu mi nikdy nestálo za to, na jeho články reagovat. Činím tak až nyní, kdy s překvapením zjišťuji, že by tomu, co A. B. Bartoš píše, mohla být přikládána nějaká relevance. Ubezpečuji Vás, že nejsem ani americký, ani izraelský agent. Ostatně již několikrát jsem byl také nařčen, že pracuji (či jsem pracoval) pro ruskou KGB a dokonce i GRU, což je ruská vojenská rozvědka. Vzájemná protichůdnost těchto tvrzení hovoří sama za sebe. Mám-li být však zcela upřímný, musím říci, že jako bývalému řediteli rozvědky mi připadalo přirozenější komunikovat s americkými kolegy, kteří přicházeli se smysluplnými návrhy na vzájemnou spolupráci, než s jejich ruskými protějšky, kteří v ČR za našimi zády provozovali špionážní činnost. Právě tak, mám-li si vybrat mezi izraelským a arabským přístupem k řešení blízkovýchodního problému, volím spíše ten izraelský, ačkoliv i k němu mám jisté výhrady. Když už pro nic jiného,
tak pro to, že Izrael má k našemu pojetí demokracie o mnoho koňských délek blíže, než kterákoliv z arabských zemí. Nic z toho, co jsem výše napsal, však neříká, že nejsem schopen také vnímat některá negativa v jednání jak USA, tak i Izraele.
S úctou Váš Karel Randák

Dobrý den, mám dotazy: 1. Co si myslíte o církevních restitucích? 2. Která z českých politických stran je Vám svým programem nejbližší (buďte prosím konkrétní, děkuji). (29.9.2012, JČ)

Dobrý večer pane Č., děkuji Vám za dotazy a omlouvám se za pozdní odpověď. A nyní odpovědi:
1. Proti církevním restitucím, jako obecnému principu narovnání vztahu státu a církví, nic nemám. Proti čemu jsem však zásadně, je způsob, kterým se tento proces má uskutečnit. Není žádným tajemstvím, že již jsou založeny a připraveny společnosti a firmy, které budou se nabízet církvím jako správci jejich majetku s tím, že výhledově by tento majetek od církví odkoupily. Chtějí přitom využít nesporného faktu, že církve si se svým majetkem nedokáží sami poradit. Jde tudíž o jakési další kolo privatizace, bohužel za zcela nestandardních podmínek a pouze pro vyvolené a zasvěcené. S tím se nemohu v žádném případě ztotožnit, a tudíž jsem proti této formě restitucí.
2. Obávám se, že v tomto případě Vás zklamu. Programy politických stran považuji za předvolební plkání, které po volbách stejně žádná z nich nedodržuje. Proto jsem si tyto strany zvykl hodnotit spíše podle jejich chování a činů po volbách, než podle jejich programů. Bohužel proto musím konstatovat, že v současném spektru stran nenalézám ani jedinou, která by stála za to, aby se s ní člověk mohl ztotožnit. Daleko více jsem schopen ocenit práci, resp. postoje jednotlivých politiků (a to napříč celým spektrem) než jejich stran.
S úctou Váš Karel Randák

Vážený pane K.Randáku, chtěla bych se Vás zeptat, jestli jste si vědom rizika vaší loajality vůči p. Janečkovi. Nedávno se totiž objevily investigativní texty, z nichž vyplývá, že, nulost p.K.Janečka není zrovna křišťálově čistá, potažmo vznešená. Zřejmě pochází z estebácké rodiny. http://abbartos.wordpress.com/2012/09/25/jmenuji-se-janecek-karel-janecek/ S pozdravem, N.M.

Dobrý den paní N.M.,
Děkuji Vám za váš mail. Nečiním si sebemenší nárok na to, abych kádroval lidi podle minulosti jejich rodičů. Věřte mi, že ve svém minulém profesním životě jsem se setkal s nesčetnými podobnými rodinnými příběhy, jako je případ Karla Janečka a také mi věřte, že minulost rodičů pranic nevypovídá o morální integritě jejich dětí.
Problémem naší společnosti však zůstává, že viny rodičů jsou automaticky přenášeny na jejich potomstvo. Je to bohužel klišé, na kterém mají svůj podíl i média.
Ubezpečuji Vás, že Karla Janečka znám dostatečně dobře na to, abych byl schopen tuto věc posoudit, Má mnohé lidské nedostatky a slabé stránky, právě tak, jako každý z nás, mne nevyjímaje. Co mu však nelze upřít, je jistý druh idealismu a vizionářství a také vůle za svými vizemi jít a něco pro ně dělat. A to je v dnešní době nemalá deviza.
Na závěr snad pár slov o tzv. investigativních textech, na které poukazujete. Adama B. Bartoše osobně považuji (a nejen já) za jednoho z nejhorších novinářů, kteří v ČR působí. Není žádným tajemstvím, že ze všech svých předchozích působišť byl vyhozen a léčí si své komplexy vydáváním podobných článků. Navíc nemohu akceptovat názory novináře, který zjevně není nezávislý, ale je placen určitými zájmovými skupinami. Zde prosím si buďte jistá, že vím, o čem hovořím.
S pozdravem Váš Karel Randák


Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,je možné petici na podporu prezidenta K. Randáka vytisknout, vlastnoručně podepsat, naskenovat a mailem poslat např. na info@karelrandak.cz nebo popřípadě někam jinam? Jinak na celou věc upozornit veřejnost. Předem děkujeme.


Podpisový arch si můžete skutečně vytisknout na webovkách, můžete ho podepsat, příp. nechat podepsat i další kamarády, známe a rodinné příslušníky. Zde je dobré každého upozornit, že tímto podpisem se nikdo k ničemu nezavazuje, jen jen a pouze souhlas s kandidaturou pana Randáka. Každý občan může podepsat petiční arch několika kandidátům, přičemž žádný podpis na petičním archu dalšího kandidáta neruší ani nijak jinak neomezuje podpisy předcházející.
Pokud arch naskenujete a pošlete mailem, budeme o něm sice vědět, ale pro potřeby kandidátky je takový arch nevyužitelný, protože jenom originály podpisových archů mohou být součástí oné petice. Bohužel, musím Vás požádat o jeho zaslání pozemskou poštou, nebo odevzdat na některém z podpisových míst, která by v nejbližších dnech měla vznikat.


Nevím, zda dojde tento email, který jsem obdržel od bývalého kolegy, ale mě to za zkoušku stojí. V televizi jsem se doslechl, že hodláte kandidovat na prezidenta a tak bych vás rád podpořil i se svoji ženou. Věřím, že bych sehnal i další podpisy, ale sám nevím, jak vás podpořit, kde se podepsat, abyste sehnal dostatek podpisů atd. Z Prahy jsem se odstěhoval a bydlím nyní na venkově.

Na www.karelrandak.cz lze pod tlačítkem CHCI PODEPSAT najít podpisový arch, který můžete vyplnit, podepsat a zaslat pozemskou poštou na adresu uvedenou v levém dolním rohu. Arch nám můžete zaslat i v případě, že nebude obsahovat plný počet 10 jmen. Pokud obejdete své přátele a známe a podaří se Vám získat i jejich podpisy, budeme velmi rádi.
Další formou pomoci je rozesílání odkazů a upoutávek na stránky pana Randáka a možnosti připojit svůj podpis pod petici a to jak prostřednictvím mailu tak i facebooku, či dalšími cestami. Stále bohužel narážíme na skutečnost, že řada lidí pana Randáka nezná. Všechny formy pomoci naleznete na těchto stránkách pod tlačítkem CHCI PODPOŘIT.


 

Kontakt

Karel Randák

info@karelrandak.cz
 
Na Florenci 31
110 00 Praha 1
Web: www.nfpk.cz
+420 226 209 047
info@nfpk.cz