Životopis Karla Randáka

Karel Randák (*1955) je bývalý vrcholový sportovec, český voják a v letech 1992-2007 příslušník zpravodajských služeb ČR.

 

Po ukončení studia na libeňském gymnáziu – specializace matematika a fyzika – byl přijat ke studiu na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK – obor trenérský. V průběhu studií se věnoval vrcholové cyklistice a byl členem jak juniorských, tak i seniorských reprezentací na silnici i dráze. Je dvojnásobným mistrem republiky (ve dvojicích na dráze a na 100 km družstev na silnici). Jako cyklista se zapsal do historických tabulek, když v roce 1980 vytvořil nejlepší čas na světě v jízdě na 100 kilometrů časem 2:18:01,85, který nebyl doposud překonán. Tehdejšímu cyklistickému svazu se nepodařilo zajistit účast dostatečného počtu mezinárodních rozhodčích, z tohoto důvodu nebyl rekord uznán. Závodil do roku 1982, pak dva roky dělal trenéra v armádním klubu Dukla, poté začal jezdit jako závodící trenér. Trénoval rovněž národní družstvo dráhových cyklistů.

 

V letech 1992 – 1996 byl příslušníkem Federální bezpečnostní informační služby (FBIS), české kontrarozvědné služby, kde se zabýval problematikou organizovaného zločinu a ochrany ekonomických zájmů ČR.

 

V období 1996 – 2007 byl členem české zahraniční rozvědky (ÚZSI), kde v průběhu času působil na různých postech a svou kariéru ve zpravodajských službách završil jako ředitel ÚZSI. V  roce 2006 byl povýšen do hodnosti generálmajora.

 

Od roku 2007 se Karel Randák intenzivně zapojoval do veřejného života a pokoušel se veřejně poukazovat na trvale se zhoršující situaci v oblasti korupce a klientelismu. Toto své privátní úsilí spojil v roce 2010 s nově vznikajícím Nadačním fondem proti korupci (NFPK), kde se stal členem správní rady. Z této pozice se aktivně podílel na zpracování a uveřejnění několika kauz, které bezpochyby přispěly k tomu, že se tématem škodlivosti korupce začala intenzivněji zabývat nejen česká média, ale, a to především, i orgány činné v trestním řízení. Z nejdůležitějších případů, kterými se fond zabýval, lze vyjmenovat objasnění podvodných smluv v pražském Dopravním podniku, nezákonný a občany ČR i zaměstnance úřadu práce poškozující informační systém na výplaty sociálních dávek na Ministerstvu práce a sociálních věcí, upozornění na možnost zmaření státních investic v řádu miliard Kč ve státním podniku ČEZ, kauzu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce atp.

 

Kontakt

Karel Randák

Na Florenci 31
110 00 Praha 1
Web: www.nfpk.cz
+420 226 209 047
info@nfpk.cz